O mne

Pred niekoľkými rokmi som sa dozvedela o alternatívnom spôsobe liečby zdravotných problémov pomocou čínskej medicíny. Veľmi ma to zaujalo a rozhodla som sa to hlbšie študovať. Od roku 2008 študujem Tradičnú čínsku medicínu v Prahe. Na začiatku boli teoretické prednášky, ku ktorým postupne pribúdali praktické cvičenia. Absolvovala som masážny kurz, niekoľko krát praktický kurz bankovania a moxovania. K záverečným skúškam som potrebovala absolvovať určitý počet hodín u praktikanta tradičnej čínskej medicíny. Aj po úspešným ukončením štúdia a získaním diplomu neustále čítam odborné knihy a zúčastňujem sa ďalších a ďalších odborných seminárov. V súčasnosti navštevujem Školu tuiny v Prahe. Tuina je čínska masáž zameraná na odstránenie daných problémov. Bylinky sú súčasťou mojej liečby.


Rada Vám poskytnem konkrétne informácie pri osobnom stretnutí.


Neváhajte a kontaktujte ma